ทำไมต้องใช้เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ไม้ยางพารา

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราราว 12.3 ล้านไร่ มีพื้นที่ปลูกมากมายเป็นอันดับสองรองจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีราว ๆ 15 ล้านไร่ ส่วนประเทศมาเลเซียซึ่งมีพื้นที่ปลูกราว ๆ 10 ล้านไร่ ในสมัยก่อน ไม้ยางพารานับว่าเป็นผลประโยชน์จากการสร้างนํ้ายางของเกษตรกร กสิกรยางมักล้มต้นยางประยุกต์ใช้ทำเชื้อเพลิง เผาถ่าน พาเลส ลังไม้ เมื่อต้นยางแก่มากมายรวมทั้งได้ผลผลิตน้อย ซึ่งมักฯลฯยางที่แก่เกิน25ปีขึ้นไปไม่คุ้มกับเงินลงทุนการสร้าง ประกอบกับโรงงานดัดแปลงไม้ไม่นิยมรับซื้อไม้ยางพารา เพราะว่ามีลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อน ความคงทนตามธรรมชาติออกจะต่ำลงยิ่งกว่าพวกไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้มะค่า ซึ้งเป็นที่นิยมเอามาทำเครื่องเรือนในยุคนั้น

แต่เนื่องจากป่าไม้ในขณะนี้มีปริมาณเหลือลดลงและก็รัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดปิดป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เมื่อปี2532 ก็เลยทำให้ การจะนำไม้ป่ามาทำเป็นเครื่องเรือนเชิงการค้าไม่สามารถทำได้ ไม้ยางพารา ที่โค่นล้มโดยมีการปลูกชดเชย จึงเป็นความเหมาะสมเมื่อเอามาแปรรูป ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มราคาให้กับไม้ยางพาราของไทยแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตกร
ข้อดีของเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ไม้ยางพารา
1 ดูเป็นธรรมชาติ
2 ยืดหยุ่น แข็งแรง
3 ทนต่อสภาพอากาศ
4 มีรูปแบบให้เลือกหลายหลาย
5 ง่ายต่อการดูแลรักษา
6 ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่น
7 เป็นการช่วยเกษตกร

ข้อเสียของเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ไม้ยางพารา
1 ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีตาไม้มาก การนําไปใช้จึงนําไปใช้ได้เพียงชิ้นส่วนสั้นสั้น หากต้องการ ชิ้นส่วนที่มีความ ยาวต้องใช้เทคนิคการต่อประสานกันเพื่อนําไปใช้
2 หากไม้ไม่ผ่านการอบอาจทำให้เกิดความเสียหายจากราและมอด ได้
3 การย้อมสีผิวไม้ทำได้ยาก เพราะจะมีการดูดซึมสีไม่เท่ากัน
4 การเลื่อยตัด การเจาะรู หากใบมีดหรือสว่านไม่คมพอ หรือมีการขัดที่รุนแรง จะเกิดรอยตำหนิบนเนื้อไม้ได้